SIA "REMCE SERVISS"

Ekspluatējot jebkuras iekārtas, pienāk laiks, kad nepieciešams veikt to tehnisko apkopi. Savlaicīga iekārtu apskate var atklāt defektus, kuru novēršanai vēlāk būtu jāpatērē vairāk laika un līdzekļu.
Ar mērķi rūpēties par saviem klientiem un uzņemties atbildību par paveikto SIA “REMCE” ir izveidojusi atsevišķu Servisa apkalpošanas un uzradzības struktūrnodaļu, kas reģistrāta kā SIA ”REMCE SERVISS’’, kopš 2014.gada, kura nodarbojas ik dienas ar ventilācijas, aukstuma, kondicionēšanas, apkures, katlu maju, siltummezglu sistēmu darbības nodrošināšanu, kā garantijas, tā arī pēc garantijas periodā.
Tā sevī ietver – apkopju nodoršināsanu, kā arī visa veida iekārtu diagnostiku, defektu remontu veikšanu, veiksmīgakai iekārtu un sistēmu darbības nodrošinšanai.
Lai nodrošinātu mūsu klientu vēlmes un vajadzības, SIA ‘’REMCE SERVISS’’ piedāvā 24 stundu servisu.

Noslēdzot Apkopes līgumu ar mūsu uzņēmumu Jums vienmēr būs pieejamas kvalificētu speciālistu konsultācijas ventilācijas, dzesēšanas un siltumapgades nodrošināšanas sistēmu jomā. Iegādājoties iekārtas, klients saņem to pases, kurās tiek norādīti regulāri veicamie pasākumi, lai iekārta darbotos droši un ilgi. Pēc mūsu pieredzes speciālista apmeklējuma biežums ir vienu reizi 3 mēnešos, bet šis lielums var mainīties atkarībā no klienta ieskatiem un iekārtu specifikas. Iekārtu pārbaudei patērētais laiks ir vidēji 1-3 stundas uz katru vienību, atkarībā no tās lieluma un veicamā darba apjoma. Ja iekārtā konstatēti defekti, tad tiek sastādīta tāme to novēršanai un iesniegta klientam. Visi uzņēmuma tehniskie darbinieki ir daudzpusīgi zinoši un labi apmācīti. Mēs regulāri pārbaudām un papildinām viņu prasmes un zināšanas, lai būtu droši par to, ka viņi spēj atrisināt jebkuru ēkā radušos problēmu.

Servisa nodrošinājumā ietilpst:

Serviss apkalpošana un uzraudzība 100%
Avārijas izsaukumu pieņemšana 100%
Radušos bojājumu defektācija un novēršana 100%